Raivel OÜ üheks põhiliseks teenuseks on ehitustööd Järvamaal juba aastaid. Kvaliteetne ehitusmeister on alati olnud hinnas ja tema töö ei lõpe kunagi. Kvaliteetselt teostatud töö ja rahulolev klient on parimaks visiitkaardiks mis ühel ehitustööde teostajal olla saab. Tänapäeval ei ole ehitustöid teostav ettevõte enam lihtsalt organisatsioon, mis pakub tellijale müüritöölised ja katusepanijad, vaid koostööpartner, kes vastavalt vajadusele juhib protsessi või osaleb selles.

Paindlik ja kliendi vajadustega kohanev ehitusettevõte saab tegutseda nii peatöövõtjana kui alltöövõtjana. Alltöövõtjana täidame täpselt ja korrektselt peatöövõtjaga kokkulepitud tööd. Meil on kindel oma vastutus, et olla ahela tugevaim lüli. Töötades peatöövõtjana on vastutus suurem. Siin saame kasutada oma kogemusi ja koostööpartnerite ning tarnijate võrgustikku. Planeerime kogu protsessi algusest lõpuni, alustades projekteerimisest kuni kogu logistilise protsessi loomiseni.

 

Aeg ja täpsus. Ainus ressurss, mida ei ole võimalik piiramatult juurde tekitada on aeg. Aja planeerimine ja täpsus on nii väikeste kui suurte objektide puhul kriitilise tähtsusega. Lihtne näide. Kui sisetööde puhul ei ole tehnosõlmed tähtajaks paigaldatud, siis ei saa tööd alustada viimistlejad ning tekib ahelreaktsioon, mis viib kõikide tööde viimiseni. See aga toob alati kaasa lisakulutusi.

Kvaliteet. Kvaliteetse töö eelduseks on nõudlik klient, kes teab täpselt mida ja kuidas ta tahab. Sellist klienti ei tule mitte karta, vaid hinnata. Koostöö sujub sellisel juhul alati ladusamalt, kergem on kokkuleppida, mida ja kuidas teha ning kuidas töö kvaliteeti hinnata.

Paindlikkus. Ootamatuid olukordi tuleb alati ette. Siin ei loe see, kas tegemist on suure või väikese objektiga. Muutusi võib ette tulla ajagraafikus, kui eelnev töölõik viibib, projektis või näiteks ka lihtsalt siseviimistluse värvivalikus. Sellisel juhul tuleb lihtsalt maha istuda ja leida olukorrale lahendus.

Hind. Hind ei ole kunagi määratletav ainult kindla numbriga, vaid arvesse tuleb võtta valemit maksumus/kvaliteet/aeg. Odavaima hinnaga ei saa kindlasti kiirelt ja kvaliteetsel. Koostöös tellijaga saame siiski pakkuda sellise suhte, mis rahuldab mõlemaid osapooli. Ning kokkulepetest peetakse kinni.

Kui otsite kedagi, kes teostaks ehitustööd Järvamaal, siis kindlasti võtke meiega ühendust, sest leiame kõikidele teie soovidele lahenduse!